Poniedziałek, 21 Maj 2018  
 
Nowości

Przewodnik dla pacjenta w Irlandii

Opracowanie: lek. med. Joanna Koniorczyk

1. Rola lekarza rodzinnego

Lekarz rodzinny (GP - General Practitioner) jest specjalistą, który odbył odpowiednie szkolenie podyplomowe. W Polsce specjalizacja z medycyny rodzinnej trwa 4 lata i zakończona jest trzystopniowym egzaminem specjalizacyjnym. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej polscy lekarze  mają możliwość praktykowania w Irlandii po uprzednim uzyskaniu rejestracji w Medical Council.

Każdy pacjent może sprawdzić rejestrację lekarza na stronie Medical Council.

Definicja medycyny rodzinnej: Medycyna rodzinna jest akademicką dyscypliną naukową o charakterze edukacyjnym i badawczym, opartą na dowodach naukowych i badaniach klinicznych, zorientowaną na podstawową opiekę zdrowotną.

Medycyna rodzinna umożliwia jedyną w swoim rodzaju, trwającą dłuższy czas relację lekarza z pacjentem oraz z jego rodziną. Umożliwia to efektywne działania na polu zdrowia rodziny.

Lekarz rodzinny wykonuje swój zawód promując zdrowy styl życia, zapobiegając chorobom oraz zapewniając odpowiednie leczenie i rehabilitację bezpośrednio lub poprzez usługi specjalistycznych jednostek służby zdrowia.

Lekarz rodzinny ma obowiązek ustawicznie pogłębiać swoja wiedzę i umiejętności.

Lekarz rodzinny jest nazywany „gate-keeper” czyli otwierającym drzwi do systemu opieki zdrowotnej. Podczas wizyty lekarz decyduje czy pacjent wymaga natychmiastowej pomocy w ramach Ostrego Dyżuru tzw. emergency, czy pacjent wymaga konsultacji specjalistycznej czy też może być leczony przez lekarza rodzinnego.